Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

Aliefendić Almedin

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Naziv institucije:
Dom naroda FBiH

Naziv funkcije:
Poslanik Doma naroda FBiH

Broj osvojenih glasova:
4658

Dom naroda FBiH
Prisustvo sjednicama* 100.00%
Broj postavljenih poslaničkih pitanja* 9
Broj pokrenutih poslaničkih inicijativa* 3
Broj predloženih zakona* 0
*Podaci se odnose na period 2011. - 2013. Preuzeto sa vlastibih.com
Skupština ZDK
Prisustvo sjednicama parlamenta* 93.39%
Broj postavljenih poslaničkih pitanja* 42
Broj pokrenutih poslaničkih inicijativa* 3
Broj predloženih zakona* 0
*Podaci se odnose na period 2011. - 2013. Preuzeto sa vlastibih.com
Ostali kandidati sa liste
1Plančić Ibrahim
2Drnda-čičeklić Emira
3Duvnjak Jasmin
4Sarajlić-spahić Selvedina
6Karavdić Senad
7Avdić Besim
8Nalić Asima
9Kovačević Amela
10Kamenjaš Kenan
11Kokić Adisa
12Aličić Džavid
13Jušić Emina
14Čelebić Muamer
15Ahmetspahić Naidin
16Muslić Halilović Amra
17Halilović Musad
18Čaluk Mirsada
19Muminović Amir
20Hadžić Mirsad
21Šehović Mirnesa
22Omanović Mirza
23Mujdžić Amela
24Osmanović Sejid
25Smajić Himzo
26Ibraković Alisa
27Kaknjo Sead
28Šušić Adnela
29Ahmić Amer
30Ćatić Selma
31Pivić Ramo
33Omerović Edita
34Škulj Alem
35Ćerim Ahmed
36Smailbegović Saliha
37Husejnagić Nihada
38Imamović Jasmin

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »