Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

Halilović Adis

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Naziv institucije:
Skupština BPK

Naziv funkcije:
Poslanik Skupštine BPK

Broj osvojenih glasova:
433
Slupština BPK
Prisustvo sjednicama parlamenta* 98.15%
Broj postavljenih poslaničkih pitanja* 7
Broj pokrenutih poslaničkih inicijativa* 2
Broj predloženih zakona* 0
*Podaci se odnose na period 2011. - 2013. Preuzeto sa vlastibih.com
Ostali kandidati sa liste
1Kurtović Mustafa
2Delizaimović Alma
3Crnčalo Aida
4Karahodža Mensura
6Agović Adis
7Mulahmetović Alma
8Hubanić Muhamed
9Bašić Mirza
10Hodo Nafija
11Obuća Aida
12Dragolj Izudin
13Žigo Amer
14Sijerčić Mensura
15Ridžal Ramiz
16Deljo Rehad
17Sofradžija Irma
18Dizdarević Meho
19Herak Aida
20Rogo Mustafa
21Ferhatović Jasmin
22Kurtović Ernad
23Mutapčić Anela
24Džanković Nusret
25Peštek Adisa
26Muratović Samira
27Deljo Meho

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »