Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

Handžić Hasan

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Naziv institucije:
Skupština ZDK

Naziv funkcije:
Poslanik Skupštine ZDK

Broj osvojenih glasova:
1403
Skupština ZDK
Prisustvo sjednicama parlamenta* 100.00%
Broj postavljenih poslaničkih pitanja* 62
Broj pokrenutih poslaničkih inicijativa* 3
Broj predloženih zakona* 0
*Podaci se odnose na period 2011. - 2013. Preuzeto sa vlastibih.com
Ostali kandidati sa liste
1Mujanović Hašim
2Trtak Alisa
3Kovačević Nermina
4Ganić Magbula
5Dedić Ismet
6Alić Milica
8Omerhodžić Midhat
10Karahasanović Samir
11Osmić Senada
12Karamović Adem
13Suljić Belma
14Buza Fahrudin
15Halilović Adil
16Dragunić Edna
17Tukić Nedin
18Begović Ferida
19Hidić Faruk
20Čolaković Suljo
21Kehić Almedina
22Smajić Ševal
23Hasičević Fikreta
24Delić Adem
25Selimović Elvir
26Mačak Amela
27Bećirović Hazim
28Mašić Amra
29Kesić Đevad
30Lemeš Halim
31Džindo Mufida
32Ferhatović Aid
33Tursić Emsada
34Mrehić Admir
35Hasagić Irfan
36Muharemović Azemina
37Šantić Željko

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »