Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

Hećo Faid

BPS-SEFER HALILOVIĆ

Naziv institucije:
Vlada KS

Naziv funkcije:
Ministar za boračka pitanja Vlade KS

Broj osvojenih glasova:
-
Prisustvo sjednicama parlamenta* 98.21%
Broj postavljenih poslaničkih pitanja* 27
Broj pokrenutih poslaničkih inicijativa* 0
Broj predloženih zakona* 5
*Podaci se odnose na period 2011. - 2013. Preuzeto sa vlastibih.com
Vlada KS
Prisustvo sjednicama vlade* 98.21%
Broj predloženih mjera* 27
Broj predloženih zakona* 0
Broj zaprimljenih pitanja* 5
*Podaci se odnose na period 2011. - 2013. Preuzeto sa vlastibih.com
Ostali kandidati sa liste
1Halilović Semir
2Krajina Mersiha
4Zornić Ilda
5Gosto Salko
6Rovčanin Almedina
7Bjelak Nermin
8Dervišević Sadeta
9Grbavac Miro
10Ruhotina Medina
11Muminović Denis
12Bešlić Amina
13Kurtović Aziz
14Feriz Samra
15Kečo Neđad
16Čomor Dženita
17Čekić Mirza
18Isović Aldina
19Bajrović Suvad
20Hurem Elvira
21Cvrk Ćamil
22Patak Zvjezdana
23Hujić Ejub
24Turković Ismeta
25Selmanović Elmaz
26Poljak Denalda
27Murtić Denis
28Dahalić Edita
29Muratović Adel
30Hodžić Emina
31Godinjak Adil
32Šišić Nermina
33Hajdarpašić Husein
34Banda Nezir
35Idrizović Habib
36Beganović Bajro
37Velić Arif
38Šaćirović Inas

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »