Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

Kurteš Predrag

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

Naziv institucije:
Vlada FBiH

Naziv funkcije:
Vlada FBiH - Ministar unutrašnjih poslova

Broj osvojenih glasova:
-

Procenat ispunjenosti obećanja partija

Ispunjena obećanja Djelimično ispunjena obećanja Neispunjena obećanja

-

-

-

Ocjena revizorskog izvještaja za instituciju

2011. 2012. 2013.
Mišljenje s rezervom Mišljenje s rezervom Mišljenje s rezervom
Ministarstvo FBiH
Prisustvo sjednicama vlade* 98.04%
Broj predloženih mjera* 113
Broj predloženih zakona* 8
Broj zaprimljenih pitanja* 13
*Podaci se odnose na period 2011. - 2013. Preuzeto sa vlastibih.com
Ostali kandidati sa liste
1Bečirević Dževad
2Srna Bajramović Segmedina
3Šućur Slaviša
4Hajdarević Hadžem
5Viteškić Smiljana
7Lovrenović Dubravko
8Kapetanović Marija
9Teronić Oruč Ivana
10Resić Mustafa
11Sokolović Ana
12Fazlija Nedžad
13Papo Edina
14Mekić Amel
15Pilav Ilijaz
16Borovina Munevera
18Todorović Ljubica
19Joldo Amir
20Godinjak Senahid
21Pekić Jelena
23Žuga Alma
24Grebović Nuko
25Bećirbašić Rifet
26Mulaosmanović Zineta
27Žmukić Sretko
28Proho Berina
29Sinanović Mustafa
30Tokić Igor
31Bašović Anisa
32Bicaj Elmedin
33Durmišević Sabina
34Tatarević Elvedin
35Crnogorac Branislav
36Mehanić Amna
37Aljović Hamed
38Zagorac Sanela

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »