Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

Mujagić Rasim

NOVI POKRET BIH

Naziv institucije:
Skupština BPK

Naziv funkcije:
Poslanik Skupštine BPK

Broj osvojenih glasova:
526
Skupština BPK
Prisustvo sjednicama parlamenta* 94.63%
Broj postavljenih poslaničkih pitanja* 21
Broj pokrenutih poslaničkih inicijativa* 12
Broj predloženih zakona* 0
*Podaci se odnose na period 2011. - 2013. Preuzeto sa vlastibih.com
Ostali kandidati sa liste
2Kamenica Nermina
3Ćurović Redžo
4Zuko Namira
5Briga Zijad
6Simić Biljana
7Muslić Omer
8Ražanica Haris
9Sofović Emina
10Muratspahić Ahmed
11Džino Nermina
12Uruči Nazif
13Drljević Alma
14Uglješa Aziz
15Selimović Enver
16Aganspahić Lejla
17Kajević Zafir
18Bukalo Emina
19Šivšić Dževad
20Ćurovac Ismet
21Talović Mirsada
22Hubjer Fahrudin
23Sekulić Darinka
24Skender Merima
25Kovač Muhamed
26Uglješa Sinan

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »