Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

Pindžo Mirsad

DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ

Naziv institucije:
Skupština KS

Naziv funkcije:
Poslanik Skupštine KS

Broj osvojenih glasova:
3355
Skupština KS
Prisustvo sjednicama parlamenta* 95.96%
Broj postavljenih poslaničkih pitanja* 18
Broj pokrenutih poslaničkih inicijativa* 3
Broj predloženih zakona* 0
*Podaci se odnose na period 2011. - 2013. Preuzeto sa vlastibih.com
Ostali kandidati sa liste
1Akšamija Goran
2Dorfer-Galijašević Dijana
3Vukasović Mario
4Avdibegović Neira
5Sužnjević Srđan
6Omerbegović Mersiha
7Abdurahmanović Edin
8Manko Adnan
9Rodić Anela
10Čomaga Namir
11Kerla Bibija
12Dunović Milan
13Leka Alma
14Challenger Denis
15Sofradžija Amer
16Ramić Enisa
17Vukadin Goran
18Birdžo Aldijana
19Efendić Sakib
21Milić Mia
22Bukva Sejo
23Glumac Dragana
24Salihbegović Jasmin
25Husejnović Jasmin
26Kartal Maja
27Huseinbegović Senad
28Vladavić Amela
29Kapić Zlatan
30Gušić Admir
31Bejdić-kršo Arina
32Vrca Amir
33Kršlak Emira
34Dragolovčanin Sanel
35Jarebica Jasmin
36Torbica Jana
37Ćorić Zvonimir
38Popovac Ajla

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »