Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

Pozderović Admir

A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI (sa koalicionim partnerima)

Naziv institucije:
Vlada BPK

Naziv funkcije:
Ministar pravde, uprave i radnih odnosa Vlade BPK

Broj osvojenih glasova:
-
Vlada BPK
Prisustvo sjednicama vlade* 98.28%
Broj predloženih mjera* 42
Broj predloženih zakona* 2
Broj zaprimljenih pitanja* 2
*Podaci se odnose na period 2011. - 2013. Preuzeto sa vlastibih.com
Ostali kandidati sa liste
1Obhođaš Salko
2Mašić Munevera
4Ćehaja Nijaz
5Mašala Azra
6Tutić Salem
7Kajević Eldis
8Djana Mersida
9Dučić Emina
10Rašidović Denis
11Pirija Amera
12Hećo Muhamed
13Halilović Aida
14Nurak Sanin
15Ferhatović Rašid
16Jašarević Mediha
17Gluščević Hermina
18Mirvić Avdo

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »