Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

Šabović Salih

RDS-REGIONALNI DEMOKRATSKI SAVEZ TUZLA

Naziv institucije:
Skupština TK

Naziv funkcije:
Poslanik Skupštine TK

Broj osvojenih glasova:
2672
Skupština TK
Prisustvo sjednicama parlamenta* 98.61%
Broj postavljenih poslaničkih pitanja* 6
Broj pokrenutih poslaničkih inicijativa* 35
Broj predloženih zakona* 0
*Podaci se odnose na period 2011. - 2013. Preuzeto sa vlastibih.com
Ostali kandidati sa liste
2Huremović Vesna
3Suljkanović Ibrahim
4Ferhatbegović Dizdarević Lejla
5Trakić Mevludin
6Isović Omer
7Huseinbašić Selma
8Fazlić Mirsad
9Rahmanović Senada
10Smajlović Suad
11Omerčaušević Sanela
12Muminović Sejfudin
13Trle Lejla
14Hadžić Amir
15Šahović Faruk
16Brković Javra
17Redžić Nusret
18Suljić Sandra
19Eminović Edin
20Bričić Mahir
21Kavgić Elvisa
22Omerović Adin
23Malikić Meliha
24Jahić Sead
25Mujezinović Enver
26Džinić Aida
27Numanović Adnan
28Džuzdanović Almasa
29Muranović Edin
31Husarić Azra
32Popović Nenad
33Halilović Adela
34Kabashi Ramadan
35Mehanović Omar
36Nurkanović Anesa
37Pavlović Boris
38Hadžić Emina

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »