Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

Veladžić Šefik

STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Naziv institucije:
Skupština USK

Naziv funkcije:
Poslanik Skupštine USK

Broj osvojenih glasova:
-
Skupština UKS
Prisustvo sjednicama parlamenta* 96.80%
Broj postavljenih poslaničkih pitanja* 22
Broj pokrenutih poslaničkih inicijativa* 0
Broj predloženih zakona* 0
*Podaci se odnose na period 2011. - 2013. Preuzeto sa vlastibih.com
Ostali kandidati sa liste
2Šušnjar Fatima
3Eminić Enes
4Abdić Sanela
5Salihović Enes
6Sadić Meliha
7Husetić Senad
8Livaković Reuf
9Garibović Senada
10Behić Rešad
11Skenderović Maida
12Kumalić Smajil
13Mušić Elvira
14Krupić Rasim
15Omanović Vahid
16Spahić Eldina
17Šahinović Asmir
18Sinanović Indira
19Bajrektarević Emir
20Bungi Hanadija
21Dizdarević Lejla
22Dedić Mehmedalija
23Muherina Emira
24Alijagić Ismet
25Asotić Ajdin
26Mujadžić Šeherzada
27Muhamedagić Hajrudin
28Krupić Adema
29Redžić Šemsudin
30Balić Orana

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »