Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

Koalicija PDP-NDP

Predsjednik stranke:
Mladen Ivanić Dragan Čavić
http://pdp.rs.ba/ http://www.ndprs.org/

Izborne liste i koalicije za Izbore 2014.

НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ; ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА; ПДП-НДП; САВЕЗ ЗА ПРОМЈЕНЕ

Broj novih kandidata Broj ponovljenih kandidata Ukupan broj kandidata Procenat ponovljenih kandidata

232

11

243

4.53%

Poslanička mjesta 2010 - 2014. Funkcije u mandatu 2010 - 2014.

11

0

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2010:)

Partija demokratskog progresa u izvještajnom periodu nije postupla u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka. I to: člana 8. stav (1) - Revizijom je utvrđeno da su općinski odbori PDP za svoj rad koristili prostorije općinskih organa uprave bez plaćanja zakupnine. člana 11. stav (1) i stav (3) - Revizijom je utvrđeno da stranka u svojim poslovnim knjigama nije evidentirala prihod, koji je ostvarila iz budžeta Općine Kneževo; PDP u svojim poslovnim knjigama pogrešno iskazuje stanje novčanih sredstava u blagajni kod OO PDP Doboj - blagajne OO PDP Doboj izvršena isplata gotovine fizičkom licu u iznosu od 11.099,46 KM, a fizičko lice koje je primilo pomenuta sredstva, stranci nije podnijelo odgovarajuće račune niti druge dokaze o plaćenim troškovima stranke. Stranka u svojim poslovnim knjigama isplatu sredstva u iznosu od 11.099,46 KM nije evidentirala kao potraživanje od fizičkog lica, što nedvosmisleno ukazuje da su rashodi stranke iskazani u manjem iznosu za 11.099,46 KM. PDP ugodišnjem finansijskom izvještaju, niti u svojim poslovnim knjigama, nije iskazala obavezu prema Općini Doboj, po osnovu neplaćene zakupnine za korištenje poslovnog prostora. Općina Doboj navodi da je protiv PDP pokrenuta tužba radi naplate duga. Prema raspoloživim podacima Općine, dug po osnovu neizmirene zakupnine, zaključno sa 2009. godinom,iznosio je 11.661,96 KM. Stranka jeiskazala obaveze prema Općini Doboj u iznosu od 237,91 KM.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2011:)

Na osnovu obavljenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja, utvrđeno je da Partija demokratskog progresa u izvještajnom periodu nije postupila u skladu sa odredbama člana 8. stav (1) i člana 11. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka. Tri opštinska odbora PDP-a koristila prostorije opštinskih organa uprave, bez plaćanja zakupnine. Partija demokratskog progresa nije uspostavila potpune i tačne evidencije o svojim prihodima i rashodima, čime je prekršila odredbe člana 11. stav (1) Zakona o finansiranju. Obzirom da je politička stranka za sastavljanje finansijskog izvještaja koristila nepotpune i netačne evidencije iz poslovnih knjiga, finansijski izvještaj nije podnijela u skladu sa odredbama člana 11. stav (3) Zakona o finansiranju - U poslovnim knjigama i u finansijskom izvještaju koji je podnijela Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, politička stranka nije iskazala ostvarene prihode iz budžeta tri opštine u iznosu od 2.035,75 KM (npr. Opština Čelinac je po odluci opštinskog odbora PDP Čelinac plaćala obaveze po računima fiksnih telefonskih usluga prema preduzeću AD Telekomunikacije Banja Luka, i to deset računa iz 2011. godine u ukupnom iznosu od 705,76 KM). Stranka je prihod iz budžeta, ostvaren od Opštine Kotor Varoš u finansijskom izvještaju i poslovnim knjigama, iskazala manje za 2.582,70 KM, tj. Opština Kotor Varoš je Opštinskom odboru PDP Kotor Varoš, uplatila sredstva u iznosu od 7.777,30 KM 9, i po Odluci Načelnika Opštine i odobrenju stranke izvršila plaćanje računa stranke u iznosu od 2.582,70 KM, što stranka nije prijavila kao prihod iz budžeta, a obzirom da je dio iskorišten za plaćanje računa dobavljačima stranke, istovremeno ih je trebalo evidentirati i kao trošak političke stranke. Režijsko administrativni troškovi, koji se odnose na zakupnine poslovnih prostora, u finansijskom izvještaju nisu iskazani u skladu sa odredbama Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka.Kod dva organizacionia dijela Partije demokratskog progresa, koji su na osnovu ugovora o zakupu koristili poslovne prostorije nisu iskazani troškovi zakupa u iznosuod 3.120,00 KM, Troškovi zakupa u 2011. godini su više iskazani kod: OO PDP Derventa za 333,60 KM, OO PDP Sokolac za 183,60 KM, OO PDP Šipovo za 150,00 KM, OO PDP Trebinje za 371,28 KM, OO PDP Kotor Varoš za 269,52 KM i OO PDP Gradiška više za 180,00 KM, odnosno više iskazani troškovizakupa na obrascu 4-1. iznose 1.488,00 KM. Stranka nije iskazala obavezu prema pravnom licu „Grad projekt“ doo Banja Luka u iznosu od 10.926,91 KM, odnosno u iznosu većem za za 1.256,62KM.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2012:)

Partija demokratskog progresa u izvještajnom periodu nije postupila u skladu sa odredbama člana 11. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji je bio na snazi do 04.12.2012. godine i člana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Partija demokratskog progresa nije uspostavila potpune i tačne evidencije o svojim rashodima i obavezama, niti je godišnji finansijski izvještaj popunila u skladu sa odredbama tada važećeg Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka. Kontrolom blagajničkih izvještaja Opštinskog odbora PDP Trebinje, utvrđeno je da su tokom 2012. godine na osnovu odluka ovog odbora isplaćena sredstva fizičkim licima na ime novčane pomoći u ukupnom iznosu od 6.400,00 KM.Sstranka nije u skladu sa poreskim propisima na sredstva isplaćena fizičkim licima obračunala i uplatila porez na dohodak i doprinose. Obzirom da Partija demokratskog progresa nije u skladu sa poreskim propisima obračunala i uplatila porez na dohodak i pripadajuće doprinose na sredstva isplaćena fizičkim licima u ukupnom iznosu od 6.400,00 KM, troškovi i obaveze po ovom osnovu nisu ni iskazani u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju. Stranka nije u svojim poslovnim knjigama za 2012. godinu evidentirala troškove zakupa i troškove propagande u ukupnom iznosu od 1.370,00 KM - PDP nije u svojim poslovnim knjigama i godišnjem finansijskom izvještaju pravilno iskazala obaveze prema dobavljaču „MEDIA MARKET d.o.o. – OSM televizija“- stranka je u svojim poslovnim knjigama iskazala obaveze prema dobavljaču „MEDIA MARKET d.o.o. - OSM televizija“ u iznosu od 4.787,00 KM, odnosno u godišnjem finansijskom izvještaju 5.957,00 KM, a prema podacima koje je dostavio „MEDIA MARKET d.o.o. - OSM televizija“, obaveze PDP na dan 31.12.2012. godine iznose 1.471,00 KM. Partija demokratskog progresa prekršila je odredbe člana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno u svrhu predizborne kampanje potrošila je 458.288,22 KM 3, što je za 16.501,72 KM više u odnosu na zakonom dozvoljeni limit.

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »