Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD (sa koalicionim partnerima)

Predsjednik stranke:
Milorad Dodik
http://www.snsd.org/

Izborne liste i koalicije za Izbore 2014.

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК; СНСД-СП; СНСД-ДНС-СП

Broj novih kandidata Broj ponovljenih kandidata Ukupan broj kandidata Procenat ponovljenih kandidata

186

42

228

18.42%

Poslanička mjesta 2010 - 2014. Funkcije u mandatu 2010 - 2014.

34

8

Vijeće ministara BiH - Ministarstvo finansija i trezora; Republika Srpska - Predsjednik; Vlada RS - Premijer;Vlada RS - Ministarstvo finansija; Vlada RS - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Vlada RS - Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju; Vlada RS - Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite; Vlada BPK - Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice;

Revizorski izvjestaji za sve institucije podložne reviziji u kojima je partija bila na vlasti
Pozitivni:8
Negativni:1
Uzdržani i mišljenja sa rezervom:5
Procenat ispunjenosti obećanja partija
Ispunjena obećanja: Djelimično ispunjena obećanja: Neispunjena obećanja:

9%

33%

58%


Istinomjer analiza o učinku partije (više na istinomjer.ba):

Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u svom izbornom programu za Opšte/opće izbore u Bosni i Hercegovini dao je ukupno 232 obećanja. SNSD je u mandatu 2010-2014 bio dio vladajućih koalicija u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj, i jedina je stranka koja je učestvovala na oba nivoa vlasti od početka do kraja ovog mandata, uključujući i tehnički mandat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u periodu od Opštih/općih izbora (oktobar 2010. godine) do formiranja prvog sastava Vijeća ministara BiH (januar 2012. godine). SNSD je imao samo dva obećanja koja su se odnosila na Federaciju Bosne i Hercegovine i kao takva nisu bila uključena u monitoring, jer SNSD nije učestvovao na tom nivou vlasti u mandatu 2010-2014. Od ukupnog broja obećanja SNSD-a, ispunjeno je 9% obećanja. Nije ispunjeno 58% obećanja, a u kategoriji djelimično ispunjenih obećanja našlo se 34% obećanja, od čega je 9 ispunjeno većim dijelom, 35 je djelimično ispunjeno, a 34 je ispunjeno manjim dijelom. Najviše obećanja SNSD je dao u oblasti ekonomije (98), a najmanje u oblasti obrazovanja, kulture i sporta (16). Najveći broj ispunjenih obećanja SNSD je imao u oblasti ekonomije, u kojoj je ukupno ispunjeno 8 obećanja, pri čemu se 7 obećanja odnosi na entitetski, a jedno na državni nivo vlasti. Jedino ispunjeno obećanje SNSD-a u oblasti ekonomije na državnom nivou vlasti odnosi se na zadržavanje valutnog odbora, to jest nastavak vezivanja kursa konvertibilne marke za euro, te je ovo obećanje ispunjeno samom činjenicom da se ovaj princip nije mijenjao u aktuelnom mandatu. Na državnom nivou, ispunjeno je ukupno 6 od 40 obećanja SNSD-a koja su se odnosila na ovaj nivo vlasti. Nije ispunjeno 25 obećanja, a u kategoriji djelimično ispunjenih obećanja našlo se 30 obećanja, od čega nijedno nije ispunjeno većim dijelom, 3 je djelimično ispunjeno, a 2 je ispunjeno manjim dijelom. Na entitetskom nivou, ispunjeno je 14 obećanja SNSD-a. Nije ispunjeno 95, a prekršeno je 3 obećanja. U kategoriji djelimično ispunjenih obećanja našlo se 73 obećanja, od čega je 9 ispunjeno većim dijelom, 32 je djelimično ispunjeno, a 32 je ispunjeno manjim dijelom. Iako je SNSD partija sa najvećim procentom ispunjenih obećanja, vrlo mali dio njih odnosi se na rezultate koji su postignuti u mandatu 2010-2014, a koji bi se mogli nazvati postignućima u radu Vijeća ministara ili Vlade RS. Među ispunjenim obećanjima ove partije su obećanja koja se odnose na ukidanje viznog režima (koje je postignuto uoči izbora 2010. godine, to jest u periodu nakon što je SNSD objavio svoj izborni program, ali prije nego što su održani izbori, te se ne može smatrati postignućem aktuelnog Vijeća ministara); u oblasti socijalne politike tu je obećanje da neće biti uvođenja drugog stupa penzijsko-invalidskog osiguranja, koje je ispunjeno samom činjenicom da se ništa u ovoj oblasti nije promijenilo u odnosu na prethodni mandat; zatim obećanje da SNSD neće ulaziti u vlast na državnom nivou bez postizanja prethodnog sporazuma sa partijama iz Federacije BiH, koje se ne odnosi na konkretne politike ili aktivnosti, već isključivo na međupartijsku politiku; obećanje o zadržavanju „entitetskog glasanja“ u Parlamentarnoj skupštini BiH i tome slično. Među rijetkim ispunjenim obećanjima ove partije koja se odnose na nešto što je učinjeno u aktuelnom mandatu su obećanja u oblasti infrastrukture, poput obećanja o izgradnji tunela „Čemerno“ i autoputa Banjaluka-Gradiška, koja su, međutim, ispunjena sa velikim zakašnjenjem iako su ponovljena obećanja još iz prethodnih mandata.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2010:)

člana 4. stav (2)., člana 5, člana 6. stav (1) i stav (2),. – Neprijavljivanje honorara pjevačici Svetlani Ceci Ražnatović za nastup na dva predizborna skupa u Banjaluci i Bijeljini, odnosno ukoliko nije plaćen honorar, neprijavljivanje donacije u činjenju. člana 8. stav (1) – šest općinskih odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik koristilo prostorije općinskih organa uprave, bez plaćanja zakupnine. člana 8. stav (2) – stranka primila zabranjene priloge od dva pravna lica u iznosu od 17.177,60 KM, koja su sklapala ugovore sa vladom – Institut za građevinarstvo IG Banjaluca (dio grupacije Integral u vlasništvu Slobodana Stankovića) i ŽGP Doboj, akcionarsko društvo za građevinarstvo Doboj. člana 11. stav (1) - Stranka nije evidentirala prihode na osnovi izdavanja poslovnih prostora pod zakup, dio prihoda iz budžeta pojedinih općina - dva organizaciona dijela SNSD nisu uspostavila evidencije o prihodima koje su ostvarili iz općinskih budžeta u iznosu od 2.841,86 KM (iz budžeta opština Kneževo i Glamoč), a takođe je prihode iz budžeta, ostvarene od dvije općine (Rogatica i Sokolac), u finansijskom izvještaju iskazala u manji m iznosima za 7.656,00 KM - i rashode na osnovi zakupa poslovnih prostora za pojedine organizacione dijelove - OO SNSD Ključ je prostorije površine 14,31 m2, koje mu je bez naknade dodijelilo Udruženje građana „Ključki biseri“ iz Ključa, a OO SNSD Pale je za svoj rad koristio poslovne prostorije, skupa sa opremom i inventarom, koje mu je bez naknade dalo „Udruženjeizbjeglih i raseljenih lica Pale.“ Stranka nije evidentirala troškove zakupnine za poslovne prostore u iznosu od 1.370,88 KM, koje su koristili OO SNSD -MiloradDodik Rogatica i OO SNSD –Milorad Dodik Bosanski Petrovac. člana 11. stav (3) - stranka nije prijavila transakcijski račun broj 551-406-11306385-68, otvoren kod banke UniCredit bank a.d. Banja Luka; nije iskazala prihode iz budžeta u iznosu od 24.902,43 KM; iskazala obaveze prema dobavljačima u iznosima koji su veći od stvarnih obaveza - stranka je iskazala obaveze prema dobavljačima iz ranijih godina u iznosu od 42.860,00 KM, a obaveze su nastale u periodu prije 2006. godine, pa prema tome postoji jasna indicija da stranka u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju iskazuje nepostojeće obaveze u iznosu od 42.860,00 KM. Stranka je u finansijskom izvještaju iskazala obavezu prema Općini Doboj u iznosu od 6.451,72 KM, dok je pomenuti dabavljač dostavio konfirmaciju (potvrdu) da od političke stranke SNSD-Milorad Dodik nema nikakvih potraživanja. Stranka nije iskazala gotovinski promet sredstava putem blagajne u iznosu od 1.300,00 KM, koji je ostvario OO SNSD –Milorad Dodik Kneževo Kršenje člana 15.1 stav (1) tačka 2. i tačka 4. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine - SNSD – Milorad Dodik nije, u skladu sa odredbom člana 15.1 stav (1) tačka 2. Izbornog zakona BiH, iskazao dio prihoda koje je ostvario u obliku usluga na osnovi nastupa estradne umjetnice Svetlane–Cece Ražnjatović, 28. septembra 2010. godine na predizbornom skupu u Bijeljini i 01. oktobra 2010. godine na predizbornom skupu u Banja Luci. akođer, stranka je u skladu sa odredbom člana 15.1 stav (1) tačka 4. Izbornog zakona BiH, bila obavezna iskazati trošak organizacije i održavanja pomenutih predizbornih skupova.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2011:)

Sedam opštinskih odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata - SNSD - Milorad Dodik koristilo prostorije opštinskih organa uprave, bez plaćanja zakupnine. SNSD nije uspostavio potpune i tačne evidencije o svojim prihodima i rashodima - nije iskazala prihod iz budžeta u iznosu od 4.732,02 KM; Stranka je prihode iz budžeta, ostvarene od dvije opštine, u finansijskom izvještaju i poslovnim knjigama, iskazala manje za 4.600,00 KM (npr. Opština Sokolac je po Odlukama Načelnika Opštine Sokolac a u ime stranke izvršila isplate na ima dva fizička lica u ukupnom iznosu od 3.200,00 KM10, i to: Stanišić Jeleni 400,00 KM i Savčić Mariji 2.800,00 KM); netačno evidentiranje obaveza prema dobavljačima; Stranka je prekršila i limit za troškove izborne kampanje za prijevremene izbore za načelnike opština.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2012:)

Na osnovu podataka koje su dostavile opštine i uvidom u ugovore o zakupu utvrđeno je da Savez nezavisnih socijaldemokrata-SNSD-Milorad Dodik nije u svojim poslovnim knjigama i godišnjem finanisijskom iskazao sve troškove zakupa - nisu iskazani troškovi zakupa poslovnog prostora koji je koristio OO SNSD-Milorad Dodik Bijeljina u iznosu od 5.616,00 KM. Pregledom je utvrđeno da SNSD-Milorad Dodik nije u svojim poslovnim knjigama i obrascu 5 (pozajmice, krediti i dugovanja) godišnjeg finansijskog izvještaja pravilno iskazao obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2012. godine, čime su prekršene odredbe člana 23. Pravilnika.- Uvidom u poslovne knjige, odnosno obrazac 5 utvrđeno je da je SNSD-Milorad Dodikiskazao obaveze prema dobavljaču “Autoprevoz“ Banja Luka na dan 31.12.2012. godine u iznosu od 4.225,00 KM, što ne odgovara podacima koje je dostavilo ovo pravno lice. Naime, prema podacima iz Izvoda otvorenih stavki na dan 31.12.2012. godine SNSD-Milorad Dodik nema obaveze prema dobavljaču “Autoprevoz“ Banja Luka, nego potraživanja po osnovu avansa u iznosu od 352,04 KM.- Obzirom da nije u poslovnim knjigama evidentirala sve troškove zakupa za poslovne prostore koje su koristili opštinski odbori SNSD-Milorad Dodik Nevesinje i Bijeljina, stranka nije u poslovnim knjigama evidentirala niti u godišnjem finansijskom izvještaju iskazala obaveze prema zakupodavcima (dobavljačima) po ovom osnovu. Savez nezavisnih socijaldemokrata-SNSD-Milorad Dodik prekršio je odredbe člana 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, odnosno u svrhu izborne kampanje potrošio je 1.419.238,69 KM, što je za 436.388,72 KM više u odnosu na zakonom dozvoljeni limit. Savez nezavisnih socijaldemokrata-SNSD-Milorad Dodik je, prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u svrhu izborne kampanje mogao da potroši sredstva u iznosu od 982.849,97 KM

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »