Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

SBB – FAHRUDIN RADONČIĆ

Predsjednik stranke:
Fahrudin Radončić
http://www.sbb.ba/

Izborne liste i koalicije za Izbore 2014.

SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ

Broj novih kandidata Broj ponovljenih kandidata Ukupan broj kandidata Procenat ponovljenih kandidata

377

33

410

8.05%

Poslanička mjesta 2010 - 2014. Funkcije u mandatu 2010 - 2014.

27

6

Vijeće ministara BiH - Ministarstvo sigurnosti;Vijeće ministara BiH - Zamjenica ministra; Vlada TK - Ministarstvo za boračka pitanja; Vlada KS - Ministarstvo rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica; Vlada KS - Ministarstvo stambene politike; Vlada ZDK - Ministarstvo finansija;

Revizorski izvjestaji za sve institucije podložne reviziji u kojima je partija bila na vlasti
Pozitivni:4
Negativni:0
Uzdržani i mišljenja sa rezervom:0
Procenat ispunjenosti obećanja partija
Ispunjena obećanja: Djelimično ispunjena obećanja: Neispunjena obećanja:

3%

18%

79%


Istinomjer analiza o učinku partije (više na istinomjer.ba):

Savez za bolju budućnost BiH (SBBBiH) u svom izbornom programu za Opšte/opće izbore u Bosni i Hercegovini9 dao je ukupno 291 obećanje. SBBBiH je u mandatu 2010-2014 bio dio vladajuće koalicije u Bosni i Hercegovini, od novembra 2012. godine do marta 2014. godine, što je čini partijom koja je imala najkraće učešće u vlasti od svih 11 partija na oba administrativna nivoa. Od ukupnog broja obećanja ove stranke, 154 se odnosilo na ciljeve i aktivnosti na državnom nivou vlasti. 137 obećanja se odnosilo na ciljeve i aktivnosti na entitetskom nivou, te ova obećanja nisu bila uključena u monitoring, jer SBBBiH nije učestvovao na tom nivou vlasti u mandatu 2010-2014. Od ukupnog broja obećanja SBBBiH, ispunjeno je 3% obećanja. Nije ispunjeno 79% obećanja, a u kategoriji djelimično ispunjenih obećanja našlo se 19% obećanja, od čega su 2 ispunjena većim dijelom, 4 je djelimično ispunjeno, a 23 je ispunjeno manjim dijelom. Najviše obećanja SBBBiH je dao u oblasti obrazovanja i kulture (85), a najmanje u oblasti državnog uređenja (10). Međutim, od 85 obećanja u oblasti kulture, 50 se odnosilo na nadležnosti entitetskog nivoa vlasti, dok je 11 ocijenjeno neutemeljenim, te je praćeno ispunjavanje svega 24 obećanja. Od to broja, nijedno obećanje nije ocijenjeno ispunjenim, a čak 16 je neispunjeno. Druga najveća oblast u izbornom programu SBBBiH bila je ekonomija sa 53 obećanja, gdje je SBBBiH zabilježio jedno ispunjeno obećanje koje se, isto kao i u slučaju SNSD i HDZ 1990, odnosilo na zadržavanje valutnog odbora.

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »