Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Predsjednik stranke:
Sulejman Tihić (26.11.1951. - 25.09.2014.)
http://sda.ba/home/

Izborne liste i koalicije za Izbore 2014.

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

Broj novih kandidata Broj ponovljenih kandidata Ukupan broj kandidata Procenat ponovljenih kandidata

374

81

455

17.80%

Poslanička mjesta 2010 - 2014. Funkcije u mandatu 2010 - 2014.

62

19

Bosna i Hercegovina - Član Predsjedništva BiH; Vijeće ministara BiH - Ministarstvo sigurnosti; Vlada FBiH - Ministarstvo energetike, rudarstva i inidustrije; Vlada FBiH - Ministarstvo kulture i sporta; Vlada KS – Premijer; Vlada KS - Ministarstvo kulture i sporta; Vlada KS - Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša; Vlada KS - Ministarstvo stambene politike; Vlada KS - Ministarstvo pravde i uprave; Vlada SBK – Premijer; Vlada SBK - Ministarstvo privrede; Vlada USK - Ministarstvo finansija; Vlada USK - Ministarstvo za boračka pitanja; Vlada ZDK - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta; Vlada ZDK - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Vlada ZDK - Ministarstvo privrede; Vlada HNŽ - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta; Vlada BPK - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta;

Revizorski izvjestaji za sve institucije podložne reviziji u kojima je partija bila na vlasti
Pozitivni:3
Negativni:0
Uzdržani i mišljenja sa rezervom:8
Procenat ispunjenosti obećanja partija
Ispunjena obećanja: Djelimično ispunjena obećanja: Neispunjena obećanja:

4%

28%

68%


Istinomjer analiza o učinku partije (više na istinomjer.ba):

Stranka demokratske akcije BiH (SDA) u svom izbornom programu za Opšte/opće izbore u Bosni i Hercegovini dala je ukupno 432 obećanja, što je čini strankom sa najvećim brojem datih obećanja u mandatu 2010-2014 godine. SDA je u mandatu 2010-2014 bila dio vladajućih koalicija u Bosni i Hercegovini od početka tehničkog mandata nakon Opštih/općih izbora 2010. godine do novembra 2012. godine, te u Federaciji Bosne i Hercegovine od početka do kraja ovog mandata. Od ukupnog broja obećanja SDA, ispunjeno je 4% obećanja. Nije ispunjeno 68% obećanja, a u kategoriji djelimično ispunjenih obećanja našlo se 28% obećanja, od čega je 8 ispunjeno većim dijelom, 40 je djelimično ispunjeno, a 75 je ispunjeno manjim dijelom. SDA je imala relativno veliki broj neutemeljenih obećanja (51 od 428), od čega se dio odnosi na obećanja koja su ponovljena iz programa ove stranke iz mandata 2006-2010, a koja su ispunjena prije početka aktuelnog mandata, te nije bilo moguće ocjenjivati njihovo ispunjavanje u ovom mandatu. Najviše obećanja SDA je dala u oblasti ekonomije (179), a najmanje u oblasti državnog uređenja (22). U oblasti ekonomije, SDA je zabilježila 5 ispunjenih obećanja, od čega 4 na federalnom i jedno na državnom nivou (koje se, kao i u brojnim prethodnim slučajevima, odnosi na održavanje valutnog odbora). Na državnom nivou, ispunjeno je jedno od 117 obećanja SDA. Nije ispunjeno ukupno 84 obećanja (81 neispunjeno i 4 prekršena obećanja). U kategoriji djelimično ispunjenih obećanja našlo se 26 obećanja, od čega je 12 djelimično ispunjeno, a 14 je ispunjeno manjim dijelom. Na entitetskom nivou, ispunjeno je 14 od 311 obećanja SDA. Nije ispunjeno 155 obećanja (151 neispunjeno i 4 prekršena obećanja). U kategoriji djelimično ispunjenih obećanja našlo se 97 obećanja, od čega je 8 ispunjeno većim dijelom, 28 je djelimično ispunjeno, a 61 obećanje je ispunjeno manjim dijelom.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2010:)

Stranka demokratske akcije u izvještajnom periodu nije postupila u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka člana 3. stav (1) i stav (2) - Kantonalni odbor SDA Zeničko–dobojskog kantona Zenica je kao ostali prihod iskazao iznos od5.000,00 KM, a za koji je utvrđeno da je ostvaren od imovine koja nije vlasništvu stranke (Hotel Balkan koji je KO Zenica dobio na korištenje od Opštine Zenica, ali nije prenesen u vlasništvo stranke); u periodu od 2006. do 2010. utvrđeno je da je SDA osnivač i vlasnik „Nezavisne radio televizije Travnik“ d.o.o., za koju je SDA tvrdila da je pokrenula stečajni postupak i da je NRTV Travnik prestala sa radom, ali nije dostavila dokaze da više nije u vlasništvu stranke (stranka može ostvarivati dobit samo od preduzeća koja se bave izdavaštvom i kulturom); člana 5 - primila priloge dva fizička lica čiji iznosi premašuju limit od osam (8) prosječnih netoplata u 2010. godini člana 4. stav (2). i člana 6. - Stranka demokratske akcije na pet predizbornih skupova u okviru izborne kampanje za Opće izbore 2010. koristila usluge estradnih umjetnika bez naknade ili nije prijavila izdatke za njihove honorare člana 8. stav (1) – pojedini (ukupno 11) odbori SDA koristili bez naknade ili po povoljnijim uvjetima prostorije općina; stranka primila prilog JU “Dom kulture“ Cazin u iznosu od 1.354,52 KM; Asocijacija mladih SDA Doboj Jug primila je prilog Općine Doboj Jug u iznosu od 120,00 KM na ime sufinansiranja troškova organiziranja Javne tribine na temu: “Post sa medicinskog aspekta“; člana 8. stav (2) - stranka primila priloge koji su zabranjeni (pravna lica koja imaju sklopljenje ugovore sa vladom na različitim nivoima) u ukupnom iznosu od 56.600,00 KM – ukupno od 24 firme koje su imale sklopljene ugovore sa javnim institucijama. člana 11. stav (1) i stav (3) – nije u svojim poslovnim knjigama evidentirala sve prihode i rashode, tj. stranka nije pravilno i tačno iskazala obaveze, prihode i troškove.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2011:)

Na osnovu obavlјenog pregleda godišnjeg finansijskog izvještaja, utvrđeno je da Stranka demokratske akcije u 2011. godini nije postupilа u skladu sa odredbama člаnа 8. stаv (1) i člana 11. stav (1) i stаv (3) Zakona o finansiranju. Оpćinski odbori Stranka demokratske akcije koristili bez naknade ili po povoljnijim uslovima prostorije općina - OO SDA Novo Sarajevo koristio, bez naknade, prostorije Općine Novo Sarajevo, čime je SDA primila prilog Općine Novo Sarajevo u iznosu od 11.721,60 KM; Općinski odbor SDA Centar Sarajevo je na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija3, koristio poslovni prostor Općine Centar Sarajevo, po cijeni koja je ugovorena u iznosu od 1,00 KM/m2, a prema Odluci o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo najniža cijena zakupnine u I zoni iznosi 20,00 KM/m2, pa je SDA korištenjem poslovnog prostora u 2011. godini po nižoj cijeni ostvarila prihod u iznosu od 23.940,00 KM; OO SDA Ilidža je koristio bez naknade prostorije Općine Ilidža, površine 63 m2 po cijeni koja je ugovorena u iznosu od 2,00 KM po m2, odnosno 10% od početne cijene zakupa po m2 koja iznosi 20,00 KM za ekstra zonu u kojoj se nalazi navedeni poslovni prostor, pa je SDA primila prilog Općine Ilidža u iznosu od 13.608,00 KM; OO SDA Ilijaš je, bez naknade, koristio poslovni prostor, površine 37,96 m2, u vlasništvu Općine Ilijaš te je stranka ostvarila prilog Općine Ilijaš u iznosu od 3.644,16 KM; OO SDA Jajce koristio je bez naknade prostorije u vlasništvu Općine Jajce, te je SDA je primila prilog Općine Jajce u iznosu od 5.068,80 KM; OO SDA Fojnica je bez naknade, koristio poslovne prostorije u vlasništvu Općine Fojnica i ostvario prihod u iznosu od 964,08 KM; OO SDA Srebrenica je na Osnovu odluke Načelnika Opštine Srebrenica koristio bez naknade prostorije u zgradi stare Policijske stanice u Srebrenici; OO SDA Jablanica koristi prostorije u zgradi SP-32 površine bez naknade; Općinski odbori SDA: Stari Grad Sarajevo, Sanski Most, Breza i Hadžići koriste bez naknade prostorije kojim raspolažu općine Stari Grad Sarajevo, Sanski Most, Breza i Hadžići. Stranka demokratske akcije u svojim poslovnim knjigama evidentirala prihode u većem iznosu od ostvarenih, a rashode i obaveze u manjem iznosu, i obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja nije popunila u skladu sa Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka, čime su prekršene odredbe člana 11. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju. Stranka demokratske akcije je za Centralu stranke nije iskazala donacije u iznosu od 253,16 KM. Takođe Kantonalni odbor stranke Sarajevo je primio donaciju fizičkog lica11 u iznosu od 250,00 KM, koja nije iskazana u finasijskom izvještaju. Pregledom je utvrđeno da SDA rashode nije evidentirala u momentu nastanka obaveze, već u momentu plaćanja obaveze, što kao rezultat ima netačno iskazane rashode, odnosno obaveze na dan 31.12.2011. godine. Stranka demokratske akcije nije pravilno iskazala troškove zakupa poslovnih prostorija - troškovi zakupa poslovnih prostra koje su koristili organizacioni dijelovi Stranke demokratske akcije su iskazani u manjem iznosu za 11.758,00 KM, Stranka demokratske akcije nije popunila obrazac 5 (pozajmice, krediti i dugovanja) u skladu sa odredbama člana 23. Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka i u poslovnim knjigama nije uspostavila pоtpunе i tаčnе еvidеnciје o оbavezama prema dоbаvlјаčimа - Prema podacima iz obrasca 5 godišnjeg finansijskog izvještaja Stranka demokratske akcije je na dan 31.12.2011. godine imala obaveze prema dobavljačima u ukupnom iznosu od 904.489,73 KM. Pregledom je utvrđeno da je Stranka demokratske akcije u godišnjem finansijskom izvještaju obaveze prema dobavljačima iskazala manje za 68.930,49 KM,

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2012:)

Stranka demokratske akcije u izvještajnom periodu nije postupila u skladu sa odredbama člana 8. stav (1), člana 11. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji je bio na snazi do 04.12.2012. godine, te odredbama člana 8. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranka, koji je na snazi od 05.12.2012. godine. Stranka je u finansijskom izvještaju u okviru Ostalih prihoda iskazala naknadno utvrđene prihode proteklih godina za Općinski odbor SDA Cazin u iznosu od 100,00 KM. Uvidom u dokumentaciju OO SDA Cazin utvrđeno je da je stranka izvršila otpis obaveza po računu za mobilni telefon za osmi mjesec 2010. godine prema javnom preduzeću „BH Telekom“2, u iznosu od 100,00 KM, čime je postupila suprotno odredbama člana 8. stav (1) Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji je na snazi od 05.12.2012. godine. Odbori Stranke demokratske akcije su koristili poslovne prostorije u vlasništvu općina bez naknade ili po povolјnijim uslovima - Općinski odbor SDA Sanski Most u 2012. godini koristio bez naknade prostor koji je u vlasništvu ove općine, a cijena zakupa za poslovne prostorije površine preko 60 m² iznosi 8,00 KM/m², pa je stranka korištenjem prostora površine 61,34 m², ostvarila zabranjeni prilog za 2012. godinu u iznosu od 5.397,92 KM; Opštinski odbor SDA Teslić je na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa Opštinom Teslić, koristio poslovni prostor površine 14 m2 po cijeni od 0,50 KM/m2 što na mjesečnom nivou iznosi 7,00 KM i korištenjem poslovnog prostora u periodu od 11 mjeseci, po cijeni zakupnine ispod tržišne cijene, stranka je ostvarila prilog Opštine Teslić u iznosu od 77,00 KM; Općinski odbor SDA Ilijaš u 2012. godini koristio bez naknade prostor površine 37,96 m², koji je u vlasništvu ove općine gdje cijena zakupa iznosi 8,00 KM/m², te je stranka korištenjem prostora ostvarila zabranjeni prilog za 2012. godinu u iznosu od 3.340,48 KM.; Općinski odbor SDA Ilidža je na osnovu ugovora o zakupu poslovnog prostora koristio poslovni prostor površine 63 m2 uz obavezu plaćanja zakupnine u iznosu od 10% od početne cijene zakupa, koja iznosi 20,00 KM/m2za extra zonu, u kojoj se nalazi navedeni poslovni prostor, pa je korištenjem poslovnog prostora u periodu od 01.01.-30.11.2012. godine, po cijeni od 2,00 KM/m2 mjesečno, Stranka demokratske akcije je ostvarila zabranjen prilog od Općine Ilidža u iznosu od 12.474,00 KM bez PDV-a; Općinski odbor SDA Centar Sarajevo je na osnovu ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa Općinom Centar Sarajevo, koristio poslovni prostor površine 105 m2, po cijeni mjesečne zakupnine od 1,00 KM/m2, anajniži iznos zakupnine u I zoni Općine Centar u iznosu od 20,00 KM/m2, pa je korištenjem poslovnog prostora do novembra 2012. godine, po nižoj cijeni od cijene utvrđene navedenom odlukom, OO SDA Cetar Sarajevo ostvarila zabranjen prilog od Općine Centar Sarajevo u iznosu od 21.945,00 KM bez PDV-a; Općinski odbor SDA Novo Sarajevo u 2012. godini koristio bez naknade prostor koji je u vlasništvu ove općine, a cijena zakupa za udruženja iznosi 5,00 KM/m², stranka je korištenjem prostora površine 37,96 m² ostvarila zabranjeni prilog u iznosu od 2.087,80 KM bez PDV-a. Općinski odbor SDA Jablanica u 2012. godini koristio bez naknade prostor koji je u vlasništvu ove općine, a cijena zakupa za poslovne prostorije iznosi 8,00 KM/m², pa je stranka korištenjem prostora površine 24 m², ostvarila zabranjeni prilog u iznosu od 2.112,00 KM; Općinski odbor SDA Srebrenica je na Osnovu odluke Načelnika Opštine Srebrenica od 03.10.2005. godine, koristio bez naknade prostorije u zgradi stare Policijske stanice u Srebrenici; Općinski odbor SDA Bosanska Krupa u 2012. godini koristio bez naknade prostor koji je u vlasništvu ove općine; Općinski odbor SDA Fojnica u 2012. godini koristio bez naknade prostor koji je u vlasništvu ove općine. Stranka demokratske akcije je u svojim poslovnim knjigama evidentirala prihode u većem iznosu od ostvarenih a rashode i obaveze u manjem iznosu, i obrasce godišnjeg finansijskog izvještaja nije popunila u skladu sa Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka - Stranka je u finansijskom izvještaju iskazala ostale prihode u iznosu od 129.165,50 KM a utvrđeno je da dio iskazanih ostalih prihoda ne predstavlja prihod stranke, te je stranka pogrešnim iskazivanjem uvećala prihode za 13.200,22 KM, i time prekršila odredbe člana 13. stav (1) Pravilnika; Stranka je za Kantonalni odbor Sarajevo iskazala u godišnjem finansijskom izvještaju prihod od prodaje vozila u iznosu od 11.000,00 KM, a utvrđeno je da je na dan prodaje vozilo imalo vrijednost u iznosu od 8.730,78 KM, te da je prodajom istog za 11.000,00 KM stranka ostvarila dobitak po osnovu prodaje u iznosu od 2.269,22 KM. Pogrešnim iskazivanjem stranka je neosnovano uvećala prihode i rashode stranke za 8.730,78 KM, Utvrđeno je da Stranka demokratske akcije nije u poslovnim knjigama uspostavila pоtpunе i tаčnе еvidеnciје o оbavezama prema dоbаvlјаčimа i nije iskazala svoje obaveze ispravno u godišnjem finansijskom izvještaju.- Centrala Strаnke demokratske akcije Sarajevo је u finаnsiјskоm izvјеštајu i poslovnim knjigama iskаzаlа оbаvеze po osnovu zakupa prеmа Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u iznоsu оd 52.200,00 KМ, a utvrđeno je da su obaveze SDA na dan 31.12.2012. godine iznosile 115.480,00 KM. Utvrđeno je da je Centrala SDA Sarajevo u obrascu 5 godišnjeg finansijskog izvještaja i poslovnim knjigama iskazala manje obaveze prema pravnom licu “ASA PVA“ Sarajevo za 5.585,66 KM. Takođe, stranka je finаnsiјskоm izvјеštајu i poslovnim knjigama iskаzаlа оbаvеzu prema dobavljaču “Afa Racing” u iznosu od 4.881,91 KM. Prema podacima koje je dostavio Afa Racing, utvrđeno je da su obaveze SDA na dan 31.12.2012. godine iznosile 6.868,28 KM, što je za 1.986,37 KM više u odnosu na obaveze koje je SDA iskazala u obrascu 5. Revizijom je utvrđeno da je Centrala SDA Sarajevo u obrascu 5 godišnjeg finansijskog izvještaja i poslovnim knjigama iskazala manje obaveze prema pravnom licu “Info biro”Sarajevo za 6.356,20 KM. Centrala Stranke demokratske akcije Sarajevo je u obrascu 5 finansijskog izvještaja iskazala obavezu prema pravnom licu „Centrotrans“ Sarajevo u iznosu od 21.800,00 KM. Prema podacima koje je dostavio „Centrotrans“, stranka na dan 31.12.2012. godine nema obaveza prema ovom pravnom licu. Centrala Stranke demokratske akcije Sarajevo je iskazala obaveze prema pravnom licu „Holiday Inn“ Sarajevo za 9.849,80 KM manje u odnosu na stvarne obaveze SDA. Centrala Stranke demokratske akcije Sarajevo iskazala obavezu prema pravnom licu „Foto art“ Sarajevo u iznosu od 18.720,00 KM,a obaveze stranke prema ovom pravnom licu iznose 21.060,00 KM, što je za 2.340,00 KM više u odnosu na obaveze koje je SDA iskazala. Centrala Stranke demokratske akcije Sarajevo je iskazala obavezu prema pravnom licu „Union invest plastika“ Sarajevo u iznosu od 17.491,50 KM, a obaveze stranke prema ovom pravnom licu iznose 39.791,70 KM, što je za 22.300,20 KM više u odnosu na obaveze koje je SDA iskazala. Gradski odbor Stranke demokratske akcije Mostar је u finаnsiјskоm izvјеštајu i poslovnim knjigama iskаzаo оbаvеze po osnovu zakupa prеmа Gradu Mostaru u iznоsu оd 74.721,28 KМ, a utvrđeno je da su obaveze SDA na dan 31.12.2012. godine iznosile 263,68 KM, što je za 74.457,60 KM manje u odnosu na obaveze koje je SDA iskazala. Općinski odbor Stranke demokratske akcije Zenica је iskаzаlа оbаvеze prema pravnom licu Džananović Hotel u iznоsu оd 12.824,80 KМ, a utvrđeno je da su obaveze SDA na dan 31.12.2012. godine iznosile 8.824,80 KM, što je za 4.000,00 KM manje u odnosu na obaveze koje je SDA iskazala. Kantonalni odbor SDA Unsko-sanskog kantona je iskazao obavezu prema pravnom licu „Aduna“ Bihać u iznosu od 1.348,50 KM a stranka na dan 31.12.2012. godine nema obaveza prema ovom pravnom licu. U godišnjem finansijskom izvještaju stranka nije iskazala obavezu prema Fondaciji “Fonus” u iznosu od 2.000,00 KM.

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »