Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

Predsjednik stranke:
Zlatko Lagumdžija
http://www.sdp.ba/

Izborne liste i koalicije za Izbore 2014.

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

Broj novih kandidata Broj ponovljenih kandidata Ukupan broj kandidata Procenat ponovljenih kandidata

487

108

595

18.15%

Poslanička mjesta 2010 - 2014. Funkcije u mandatu 2010 - 2014.

72

36

Vijeće ministara BiH - Ministarstvo komunikacija i prometa; Vijeće Ministara BiH - Ministarstvo vanjskih poslova; Vijeće ministara BiH - Ministarstvo odbrane; Vijeće ministara BiH - Zamjenik ministra; Federacija BiH - Potpredsjednik; Vlada FBiH - Premijer; Vlada FBiH - Ministarstvo okoliša i turizma; Vlada FBiH - Ministarstvo pravde; Vlada FBiH - Ministarstvo obrazovanja i nauke; Vlada FBiH - Ministarstvo prometa i komunikacija; Vlada FBiH - Ministarstvo za pitanja boraca i invalida; Vlada FBiH - Ministarstvo zdravlja; Vlada FBiH - Ministarstvo unutrašnjih poslova; Republika Srpska - Potpredsjednik; Vlada ZDK - Premijer; Vlada ZDK - Ministarstvo privrede; Vlada ZDK - Ministarstvo unutrašnjih poslova; Vlada ZDK - Ministarstvo za boračka pitanja; Vlada ZDK - Ministarstvo zdravlja; Vlada ZDK - Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta; Vlada KS - Premijer; Vlada KS - Ministarstvo kulture i sporta; Vlada BPK - Premijer; Vlada BPK - Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice; Vlada BPK - Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta; Vlada USK - Premijer; Vlada USK - Ministarstvo zdravlja i socijalne politike; Vlada USK - Ministarstvo finansija; Vlada USK - Ministarstvo prostornog uređenja; Vlada TK - Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja; Vlada HNŽ - Ministarstvo privrede; Vlada HNŽ - Ministarstvo finansija; Vlada SBK - Ministarstvo finansija; Vlada SBK - Ministarstvo prostornog uređenja; Vlada SBK - Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;

Revizorski izvjestaji za sve institucije podložne reviziji u kojima je partija bila na vlasti
Pozitivni:8
Negativni:10
Uzdržani i mišljenja sa rezervom:25
Procenat ispunjenosti obećanja partija
Ispunjena obećanja: Djelimično ispunjena obećanja: Neispunjena obećanja:

1%

31%

68%


Istinomjer analiza o učinku partije (više na istinomjer.ba):

Socijaldemokratska partija BiH (SDP) u svom izbornom programu za Opšte/opće izbore u Bosni i Hercegovini11 dala je ukupno 350 obećanja. SDP je u mandatu 2010-2014 bio dio vladajućih koalicija u Bosni i Hercegovini od početka 2012. godine do kraja mandata, te u Federaciji Bosne i Hercegovine od početka do kraja ovog mandata.Od ukupnog broja obećanja SDP-a, ispunjeno je 1% obećanja. Nije ispunjeno 68% obećanja, a u kategoriji djelimično ispunjenih obećanja našlo se 31% obećanja, od čega je 9 ispunjeno većim dijelom, 29 je djelimično ispunjeno, a 71 je ispunjeno manjim dijelom. Najviše obećanja SDP je dao u oblasti ekonomije (104), a najmanje u oblasti spoljne politike (3 obećanja). U oblasti ekonomije, SDP je zabilježio jedno ispunjeno obećanje koje se odnosi na zadržavanje preferencijalnog statusa domaćih kompanija do stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tako je i ovo obećanje, slično kao i kod prethodno predstavljenih partija, ispunjeno jer se odnosilo na zadržavanje već postojećeg stanja. Na državnom nivou, nijedno od 82 obećanja SDP-a nije ocijenjeno ispunjenim, dok su 2 obećanja u oblasti ekonomije ocijenjena kao ispunjena većim dijelom (jedno koje se odnosi na valutni odbor, te obećanje koje se odnosi na zadržavanje državnog vlasništva nad državnim kompanijama). Neispunjenim je ocijenjeno 61 obećanje. U kategoriji djelimično ispunjenih obećanja našlo 20 obećanja, od čega su 2 ispunjena većim dijelom, 6 je djelimično ispunjeno, a 12 je ispunjeno manjim dijelom. Slaba ispunjenost obećanja SDP BiH na državnom nivou najvećim dijelom je rezultat činjenice da se većina obećanja ove partije na državnom nivou odnosila na osnivanje novih institucija na nivou BiH u različitim oblastima, kao i usvajanje državnih zakona i strategija, što u mandatu 2010-2014 nije realizirano. Na entitetskom nivou, ispunjeno je 4 od 268 datih obećanja SDP-a. Nije ispunjeno 165 obećanja, a u kategoriji djelimično ispunjenih obećanja našlo se 89 obećanja, od čega je 7 ispunjeno većim dijelom, 23 je djelimično ispunjeno, a 59 je ispunjeno manjim dijelom. Ispunjena obećanja na entitetskom nivou uglavnom se odnose na provedenu reviziju korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2010:)

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u izvještajnom periodu nije postupila u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka, i to: člana 3. stav (1)

  • stranka ostvarila prihode od izdavanja imovine koja nije u njenom vlasništvu, u ukupnom iznosu od 37.138,95 KM člana 8. stav (1)
  • odbori Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koristili bez naknade ili po povoljnijim uvjetima prostorije općina; primila je priloge anonimnih donatora u ukupnom iznosu od 2.340,00 KM; iz budžeta Općine Goražde primila sredstva za plaćanje zakupnine u ukupnom iznosu od 1.950,00 KM i člana 11. stav (1) i stav (3)
  • stranka nije vodila potpune i adekvatne evidencije o svojim prihodima i rashodima; svi rashodi nisu knjiženi u momentu nastanka obaveze, odnosno da su i troškovi nastali u 2009. godini, a plaćeni u 2010. godini knjiženi u poslovnim knjigama za 2010. godinu.
  • SDPBiH nije uspostavio adekvatne evidencije o prihodima iz budžeta, što je dovelo do pogrešnog iskazivanja prihoda stranke u poslovnim knjigama, te ni Glavni odbor,a ni niži organizacioni odbori stranke nisu iskazali prihode iz budžeta u svojim poslovnim knjigamau iznosu od 185.478,00 KM

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2011:)

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine prekršila je odredbe člana 3. stav (1), člana 8. stav (1) i člana 11. stav (1) i stav (3) Zakona o finansiranju i odredbe člana 15.10 Izbornog zakona BiH.

SDP BiH je ostvarila prihode od izdavanja prostorija u Zenici, Varešu i Bosanskom Grahovu, u ukupnom iznosu od 34.588,95 KM, a za koje ne raspolaže odgovarajućim dokazima o vlasništvu.

  • OO SDP BiH Tešanj ostvario prihode po osnovu prodaje ulaznica u iznosu od 2.756,00 KM i prihode od tombole u iznosu od 332,00 KM, što je suprotno odredbama člana 3. stav (1) Zakona o finansiranju, jer ne spada u djelatnost kojom stranka smije ostvarivati prihode.
  • Opštinski odbori Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine koristili bez naknade ili po povoljnijim uslovima prostorije općina i time ostvarili prihode od opštine, čime su prekršene odredbe člana 8. stav (1) Zakona o finansiranju, i to:
  • Općinski odbor SDPBiH Ilidža (izdavanjem prostora po povoljnijim uslovima ostvaren prihod od 6.912,00 KM godišnje),
  • OO SDPBiH Novo Sarajevo (gdje je neplaćanjem zakupnine za vrijeme korištenja poslovnog prostora Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je ostvarila prihod u iznosu od 14.716,80 KM),
  • Općinski odbor SDPBiH Ilijaš (ostvareni prihod 3.244,80 KM godišnje),
  • Općinski odbor SDP BiH Donji Vakuf (ostvaren prihod od 3.900,00 KM godišnje).

Utvrđeno i da su općinski odbori SDP BiH Bosanska Krupa, Jablanica i Sanski Most koristili, bez naknade, prostorije općina Bosanska Krupa, Jablanica i Sanski Most. SDP BiH nije uspostavila potpune evidencije o prihodima i rashodima OO SDP BiH Tešanj, odnosno da je prihode i rashode koje je ostvario ovaj odbor po osnovu organizovanja donatorske večere u 2010. godini evidentirala u poslovnim knjigama za 2011. Godinu.

Glavni odbor SDPBiH nije uspostavio adekvatne knjigovodstvene evidencije o prihodima iz budžeta, što je dovelo do pogrešnog iskazivanja prihoda stranke u poslovnim knjigama. SDP BiH u godišnjem finansijskom izvještaju nije u potpunosti iskazala troškove zakupa za poslovne prostore koje su koristili općinski odbori SDP BiH postupila suprotno odredbama člаnа 15.10 Izbоrnоg zаkоnа BiH jer je u svrhu izbоrnе kаmpаnjе na Prijevremenim izborima za Načelnika općine Bihać potrošila 18.148,65 KM15, što je za 2.231,85 KM više u odnosu na propisani limit na troškove izborne kampanje

Kršenja zakona od strane partije (izvodi iz revizorskih izvještaja za 2012:)

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u izvještajnom periodu nije postupila u skladu sa odredbama člana 3. stav (1), člana 4. stav (2), člana 8. stav (1) i člana 11. stav (1) i (3) Zakona o finansiranju političkih stranaka, koji je bio na snazi do 04.12.2012. godine, te odredbama člana 8. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranka, koji je na snazi od 05.12.2012. godine.

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je ostvarila prihod od imovine koja nije u njenom vlasništvu, - utvrđeno je da je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine izdavanjem imovine u Zenici, Varešu i Bosanskom Grahovu, za koju ne posjeduje dokaze o vlasništvu, u periodu od 01. januara do 04. decembra 2012. godine, ostvarila prihod po osnovu zakupnine u iznosu od 31.629,24 KM, čime je prekršila odredbe člana 3. stav (1)tada važećeg Zakona o finansiranju političkih stranka. Od iste imovine, po osnovu zakupnine u periodu od 05. do 31. decembra 2012. godine

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine je ostvarila prihod u iznosu od 2.359,68 KM, čime je prekršila odredbe člana 8. stav (5) Zakona o finansiranju političkih stranka Оrganizacioni dio Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u Brčko distriktu BiH je izvršio gotovinske isplate sredstava iz blagajne u iznosu od 3.840,00 KM, a da pri tome nema račune ispostavljene od strane prodavca proizvoda ili izvršioca usluge, niti bilo koje druge isprave o prodatim proizvodima ili pruženim uslugama.

Politička stranka, odnosno njenih deset (10) organizacionih dijelova, je ostvarilo prihod iz izvora koji su zabranjeni političkim strankama, na način što je u periodu januar - novembar 2012. godine koristilo poslovne prostorije u vlasništvu općina, bez plaćanja zakupnine ili uz cijenu zakupa koja je znatno niža od tržišne cijene: OO SDP BiH Ilidža je na osnovu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija sa Općinom Ilidža, koristio poslovni prostor površine 32 m². Po cijeni zakupa u procentu 10% od početne cijene zakupa od 20,00 KM za extra zonu, u kojoj se poslovni prostor nalazi, odnosno u iznosu od 2,00 KM po m² uvećanoj za porez na dodatu vrijednost, pa je korištenjem poslovnog prostora po cijeni zakupnine ispod tržišne cijene, stranka je ostvarila prilog Općine Ilidža u iznosu od 6.336,00 KM;

OOO SDP BiH Novo Sarajevo bez naknade je koristio prostor površine 102,20 m² u vlasništvu Općine Novo Sarajevo, gdje je najniža cijena mjesečne zakupnine u prvoj zoni Općine Novo Sarajevo iznosi 12,00 KM po m² i korištenjem poslovnog prostora bez naknade, stranka je ostvarila zabranjen prilog u iznosu od 13.490,40 KM.;

OO SDP BiH Ilijaš bez naknade je koristio prostor površine 33,80 m² u vlasništvu Općine Ilijaš, gdje najniži iznos mjesečne zakupnine na području ove općine iznosi 8,00 KM po m², pa je stranka ostvarila zabranjen prilog u iznosu od 2.974,40 KM.;

OO SDP BiH Donji Vakuf bez naknade je koristio prostorije, površine 32,5 m2, u vlasništvu Općine Donji Vakuf, gdje cijena zakupa poslovnog prostora u prvoj zoni iznosi 10,00 KM po m2 i neplaćanjem zakupnine za vrijeme korištenja poslovnog prostora Socijaldemokratska partija BiH je ostvarila nenovčanu donaciju Općine Donji Vakuf u iznosu od 3.575,00 KM;

OO SDP BiH Sanski Most bez naknade je koristio prostor površine 28,00 m² u vlasništvu Općine Sanski Most, gdje cijena zakupa po m² iznosi 10,00 KM za poslovne prostore do 25,00 m², stranka je ostvarila zabranjeni prilog u iznosu od 3.080,00 KM;

OO SDP BiH Ključ bez naknade je koristio poslovni prostor, u vlasništvu Općine Ključ, površine 25 m2, a ugovor o zakupu je zaključen između SDP i UG “Ključki biseri” iz Ključa, kao ovlaštenog upravitelja zgrade Doma kulture II diletacije, u kojoj se nalaze poslovne prostorije, a cijena zakupnine u prvoj zoni ove Općine u 2012. godini je iznosila 6,00 KM po m2, pa je korištenjem poslovnog prostora bez naknade, politička stranka je ostvarila zabranjen prilog Općine Ključ u iznosu od 1.650,00 KM;

OO SDP BiH Jablanica bez naknade je koristio poslovni prostor površine 21m2, u vlasništvu Općine Jablanica, gdje najniža cijena zakupnine u I zoni iznosi 8,00 KM po m2, pa je politička stranka ostvarila zabranjen prilog u iznosu od 1.848,00 KM; OO SDP BiH u Mostaru je tokom 2012. godine, koristio poslovne prostorije površine 30 m2 u vlasništvu Grada Mostara, bez plaćaja zakupnine, a cijena zakupa poslovnih prostora na područjuGrada Mostara, za drugu kategoriju, iznosi 8,00 KM po m², pa je SDP korištenjem poslovnog prostora bez naknade ostvarila zabranjen prilog u oznosu od 2.640,00 KM;

Organizacioni dijelovi SDP BiH u Bosanskoj Krupi i Derventi su koristili općinske/opštinske prostore bez plaćanja zakupnine. Organizacioni dijelovi SDP BiH, OO SDP Brčko distrikt BiH, KO SDP BiH Tuzla i OO SDP Tuzla, koji su bili predmetom revizije, u poslovnim knjigama nisu uspostavili potpune evidencije o troškovima, dio troškova su evidentirali na osnovu nevalidne dokumentacije i u finansijskom izvještaju nisu iskazali troškove u skladu sa Pravilnikom o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka - na isplate u iznosu od 2.311,23 KM, koje imaju karakter ličnih primanja i oporeziva su u skladu sa poreznim propisima, nisu obračunati i plaćeni, a također u poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju nisu iskazani troškovi po osnovu poreza i doprinosa .

U poslovnim knjigama i finansijskom izvještaju nije iskazan dio troškova za električnu energiju. Kantonalni odbor SDP BiH Tuzla nije iskazao troškove za novembar i decembar 2012. godine, a Općinski odbor SDP BiH Tuzla nije iskazao troškove za decembar, što ukazuje na činjenicu da ovi organizacionio dijelovi stranke troškove evidentiraju u momentu njihovog plaćanja, a ne u momentu kada je trošak nastao, odnosno kada je pružena usluga ili kupljen proizvod. Dio troškova politička stranka je iskazala na osnovu nevalidne dokumentacije. Organizacioni dio stranke u Brčko distriktu BiH je na osnovu specifikacije troškova evidentirao nabavku prehrambenih proizvoda u iznosu od 388,00 KM, bez važećih računa ili drugog dokumenta ispostavljenog od strane isporučioca proizvoda. Općinski odbor SDP BiH Tuzla je isplate za ugostiteljske usluge u iznosu od 1.956,04 KM izvršio pravnom licu Sidney International, na osnovu nevalidnih „nota“ računa i bez fiskalnih računa, koji su obavezni i zakonom propisani.


Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »