Kreiraj glasački listić

Upišite naziv vaše Opštine/Općine i pogledajte kako će izgledati vaš glasački listić. Dodatno se upoznajte sa radom onih kandidata koji su u prethodnim mandatu bili na nekoj od zakonodavnih ili izvršnih funkcija.

O programu

Stranica Čiste liste (cisteliste.ba) je informativni alat koji omogućava građanima/kama uvid u različite informacije o kandidatima/ kinjama  na Opštim/Općim izborima 2014. godine u  BiH.  Ovaj alat za informisanje građana razvijen je od strane organizacija U.G. Zašto ne i Transparency International u BiH, sa ciljem da glasači/ce na sljedećim izborima dobiju priliku da  se na jednom mjestu upoznaju sa radom i učinkom političkih stranaka i njihovih kandidata/kinja u mandataju 2010. – 2014. godina.

Na kandidatskim listama političkih partija za septembarske izbore nalazi se 500 ponovljenih kandidata/kinja koji su obnašali  funkcije u svim zakonodavnim i izvršnim tijelima u BiH. Oni su na stranici obrađeni na način da smo za vas pronašli najrelevantnije informacije objavljivane od strane revizorskih i inspekcijskih organa, nevladinih organizacija i medija, te smo ih prezentirali na induvidualnim stranicama učinka kandidata/kinja.

Ponovljeni kandidati se nalaze na 35 različitih izbornih listi partija i kolacija, a ponovljen je i jedan nezavisni kandidat.

Sve ove informacije trebaju da pomognu boljem i lakšem informisanju birača/ca pred predstojeće izbore u BiH, i pomognu građanima/kama da političke partije/stranke i njihove kandidate/kinje na izborima ocjene na temelju njihovog stvarnog učinka u institucijama ove zemlje.

Kako ću najlakše koristiti stranicu cisteliste.ba?

(O kandidatima i kako pretraživati liste kandidata)

Izborom vaše općine/opštine stranica cisteliste.ba će generirati izborne listiće koji će vas dočekati na vašem izbornom mjestu.

Stranice sa ovako formiranim glasačkim listićem nude sve informacije o svim kandidatima svih partija za sve izborne utrke za koje na vašem glasačkom mjestu možete glasati.

Svi ponovljeni kandidati su na listama posebno označeni, te vam nudimo link na njhove pojedinačne stranice učinka.

Šta je to Stranica učinka kandidata/kinje?

Svaki ponovljeni kandidat/kandidatkinja (osoba koja je bila u izvršnoj ili zakondavnoj vlasti u BiH u mandatau 2010 – 2014.) posjeduje vlastitu stranicu na koj se nalaze najvažnije i najrelevantnije informacije o učinku te osobe u prethodnom mandatu:

  • Naziv institucije i funkcija
  • Vrijeme trajanja mandata
  • Broj osvojenih glasova (za osobe koje su direktno birane i za koje posjedujemo informaciju o broju osvojenih glasova)
  • Učinak u radu vlasti izražen u brojevima i procentima i koji se odnose na prisustvo sjednicama, broj postavljenih i zaprimljenih pitanja, broj predloženih mjera i zakona.
  • U slučaju da je osoba bila na funkciji ministra u nekom od ministarstava na državnom i entitetskim nivoima, te bila odgovorna za implementaciju predizbornih obećanja vlastite partije u nekoj od oblasti, pouđena je informacija i o ispunjenosti tih obećanja.
  • Informacije i ocjene revizorskih nalaza za osobe koje su bile u ministarstvima i u rukovodstvima parlamenata.

(O političkim partijama/strankama i kako pretraživati taj segment stranice?)

Politički subjekti i nezavisni kandidati su također predstavljeni sa posebnim stranicama učinka za političke partije, a podaci uvršteni na ovu sranicu kreću se od bazičnih informacija o političkoj partiji do informacija koje do sada nigdje nisu bile javno prezentirane u obliku jednostavnom za čitanje iz kojeg se mogu vidjeti stvarni učinci te partije, kao što su:

  • Učinak partija prema istraživanju stranice istinomjer.ba
  • Ukupan broj funkcionera koje je partija imala u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti (sa listama institucija u kojima su funkcioneri tih partija bili na rukovodećim funkcijama)
  • Ukupan broj revizorskih izvještaja za 2011., 2012. i 2013. godinu sa ocjenama koje su dobili u tim revizorksim izvještajima.
  • Broj izrečenih finansisjkih sankcija partiji, količina novčanih donacija, sredstva dobijena iz budžeta ali i prekršeni zakoni utvrđeni od strane revizorskih organa.

Thanks and Credits 

Najveći dio istraživanja za potrebe kreiranja stranice cisteliste.ba provedeno je od strane U.G. Zašto ne i Transparency International u BiH. Na inicijalnim istraživanjima radila je organizacija Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), a kao jedan od izvora informacija koje smo koristili (i ponuđenih eksternih linkova)  su svakako i baze podataka koje je ova organizacija kreirala i podijelila sa građanima/kama u prethodnom periodu.

Od korištenih materijala i izvora potrebno je istaći i informacije koje smo prikupili na oficijelnim stranicama ureda za revizije, oficijelnih stranica vlada i parlamenata te organizacija civlinog društva. Jedan dio informacija koje se nalaze na ovmo sajtu prikupljen je i sa stranica organizacija Centri civilnih incijativa (CCI), koji su u proteklom periodu razvili jedinstveno istraživanje na stranici vlastibih.com.

Istinomjer tim koji funkcioniše u okviru organizcije U.G. Zašto ne za ovu priliku je specijalno za potrebe ovog istraživanja uradio dodatnu ekstrapolaciju rezultata iz vlastitog istraživanja, te podijelio rezultate u ispunjenosti predizbronih obećanja partija na vlasti u BiH na konkretna ministrastva i time razvio dodatan index samo za potrebe stranice cisteliste.ba. Kompletno istraživanje istinomjera pogldajte na stranici istinomjer.ba.

Stranicu su u partnerstvu razvili: U.G. Zašto ne i Transparency International u BiH.

 

Analize

500 funkcionera na glasačkim listićima već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou

Za oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini je prijavljeno ukupno 7736 kandidata/kinja. Od tog broja, njih 500 je već obnašalo funkcije na kantonalnom, entitetskom ili državnom nivou u proteklom mandatu, dok 7236 kandidata/kinja nisu obnašali nikakvu funkciju u mandatu 2010. – 2014. U posljednje četiri godine, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou 794 osobe su … Više »

Koliko su partije u proteklom mandatu imale izvršnih funkcija i koliko nas partije koštaju

Članovi izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini u mandatu 2010. – 2014. su se najmanje bavili problemima koje su u predizbornom periodu obećali riješiti, a glavninu svog vremena su posvetili raspodjeli izbornog plijena, funkcija u nadzornim odborima, javnim preduzećima i sl. Ovaj pristup je Bosnu i Hercegovinu doveo u katastrofalnu situaciju. Put ka … Više »

Koliko su bili uspješni ministri u ispunjavanju predizbornih obećenja koje su dale njihove partije

Web stranica „Čiste liste“, koju realizuju Transparency International BiH  i UG “Zašto ne”, uz podršku 16 organizacija civilnog društva iz različitih krajeva BiH, analizirala je i učinak predstavnika političkih partija u izvršnoj vlasti, koji su participirali u radu državne i entitetskih Vlada u BiH. Učinak je analiziran na osnovu broja ispunjenih obećanja pojedinih partija, prema … Više »